Advies of bezwaar

Wij worden door schuld­eisers ingeschakeld om vorderingen te incasseren. Daarom heeft u van ons een brief of een document ontvangen over een open­staande schuld. Bent u het niet eens met de vordering of de hoogte van het bedrag? Op deze pagina geven wij advies door uit te leggen welke mogelijk­heden u heeft.

Brief of document ontvangen?

U heeft van ons een brief of een document ontvangen. Maar wat betekent dit nu eigenlijk en wat wordt er van u verwacht? Hieronder vindt u een opsomming van verschillende brieven en documenten die u van ons kunt verwachten. Er wordt uitgelegd waarom u die ontvangt, wat u kunt doen als u niet kunt betalen en wat de verdere mogelijkheden zijn.

Dwangbevel

U heeft van ons een dwangbevel ontvangen. Dit is een schriftelijk bevel van een overheids­orgaan waarmee een geldsom bij u mag worden ingevorderd. 

Over dwangbevel

Hernieuwd bevel

U heeft van ons een hernieuwd bevel ontvangen waarin wij u verzoeken om binnen twee werkdagen uw aanslag te betalen. 

Over hernieuwd bevel

Aankondiging beslaglegging

U heeft van ons een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat er een beslag­legging zal plaatsvinden. Dit  is een maatregel om geld te vorderen.

Over beslaglegging

Factuur / Aanslagbiljet

U heeft van ons een factuur ontvangen vanwege de levering aan huis van een 140 liter grijze minicontainer voor het ophalen van restafval door Circulus Berkel.

Over factuur/aanslagbiljet

Aanmaning

U heeft van ons een aanmaning ontvangen waarin wij u verzoeken om een nog openstaande factuur te betalen.

Over aanmaning

Al betaald

Heeft u van ons het verzoek gekregen om een bedrag te betalen? Maar bent u van mening dat u deze aanslag al heeft voldaan?  Op de volgende pagina leest u op welke manier u kenbaar kunt maken dat u de schuld al heeft betaald.

Ik heb al betaald

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag die u is opgelegd? Dan kunt u bezwaar indienen bij de overheidsinstantie waarvan de aanslag afkomstig is. Flanderijn Invordering werkt in opdracht van deze overheidsinstanties. Daarom kunnen wij uw bezwaar niet in behandeling nemen.

Beslagvrije voet

Hebben wij beslag gelegd op uw salaris of uitkering? Dan moeten wij rekening houden met de beslagvrije voet. U kunt hier controleren of we de juiste beslagvrije voet hebben berekend.

Meer over beslagvrije voet

Herberekenen beslagvrije voet

Heeft één van onze belastingdeurwaarders beslag gelegd op uw salaris of uitkering? En bent u van mening dat u door de beslaglegging niet voldoende geld heeft om van rond te komen? Vraag dan een herberekening aan van uw beslagvrije voet.
 

Herberekenen beslagvrije voet

Over incassokosten

Aanslagen moeten binnen de afgesproken termijn worden betaald. Wanneer u dit niet doet,  heeft u een openstaande rekening bij de overheids­instantie. Die overheids­instantie kan Flanderijn Invordering inschakelen om dit geld bij u te innen. De kosten die hiervoor worden gemaakt, mogen onder bepaalde voorwaarden bij u in rekening worden gebracht. 

Meer over incassokosten

Hulp bij schulden

Als u uw rekeningen niet meer kunt betalen, kunnen de problemen zich snel opstapelen.  Worden uw financiële problemen u teveel? Vraag dan om hulp.

Lees meer over hulp

Klacht

Indien u ontevreden bent over de werkzaamheden van Flanderijn Invordering als organisatie of over de werkzaamheden van een medewerker, dan kunt u uw klacht bij ons indienen. 

Klacht indienen

Betalen en regelen

Wilt u een schuld betalen, een betalingsregeling treffen of een overzicht ontvangen? Op deze pagina vindt u de verschillende manieren waarop u kunt betalen en uw zaken kunt regelen.

Naar betalen en regelen

Naar veelgestelde vragen

Bekijk het overzicht van onze  veelgestelde vragen onderverdeeld in verschillende categorieën. Indien het antwoord op uw vraag hier niet tussen staat, neem dan contact op via het contactformulier.

Naar veelgestelde vragen