Hernieuwd bevel

Als u de gemeentelijke- of waterschaps­belastingen niet binnen de gestelde termijn heeft betaald, ontvangt u een hernieuwd bevel. Het hernieuwd bevel krijgt u als u na de aanmaning en het dwang­bevel uw aanslag nog niet (volledig) heeft voldaan. 

Waarom krijg ik een hernieuwd bevel tot betaling?
Aan het hernieuwd bevel tot betaling is al een dwang­bevel voorafgegaan. Daarnaast heeft u van onze opdracht­gever eerst een aanslag en vervolgens een aanmaning ontvangen. Helaas heeft u deze niet betaald. Daarom heeft de belasting­deurwaarder een hernieuwd bevel tot betaling aan u betekend. 

Welke mogelijkheden heb ik?

U bent het eens met de inhoud van het hernieuwd bevel
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat u dit bedrag tijdig betaalt. U krijgt daar in principe twee dagen de tijd voor. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met ons kantoor. In veel gevallen is het nog mogelijk een betalingsregeling te treffen. Doe dit wel binnen twee dagen.

U bent het niet eens met het hernieuwd bevel
In dit geval adviseren wij u om binnen twee dagen bezwaar te maken tegen het hernieuwd bevel. Bent u het niet eens met de aanslag dan dient u zicht te wenden tot de overheidsinstantie welke de aanslag heeft opgelegd. Flanderijn Invordering heeft hier geen rol in en is enkel belast met de invordering.

Wanneer u niets doet
Als u geen actie onderneemt, is de kans groot dat de belasting­deurwaarder op korte termijn overgaat tot de verdere tenuitvoer­legging van het dwangbevel. De deurwaarder kan dan beslag leggen op (een deel van) uw inkomsten of op het saldo van uw bankrekening. Ook kan hij/zij beslag leggen op uw roerende zaken (bijvoorbeeld inboedel en auto) en onroerende zaken (bijvoorbeeld woning). Na zo’n beslag kunnen deze zaken in het openbaar worden verkocht. De opbrengst gaat naar de schuldeiser.
 

Direct betalen

Wilt u de openstaande schuld zo snel mogelijk betalen? Gebruik dan iDEAL om de aanslag te voldoen.

Betaal via iDEAL
Meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Naar contact