De basiscursus invordering is een interactieve cursus waarbij u de basis leert rondom de invordering van lokale belastingen inclusief relevante wet- en regelgeving. Aan het einde van de cursus wordt uw kennis getoetst en ontvangt u een certificaat.
 

Tijdens deze module komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Gewone en bijzondere schuldeisers
 • Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke vorderingen
 • Taken en bevoegdheden van de  invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Aanslagbiljet
 • Betalingstermijn(en)
 • Betaling en afboekingsvolgorde
 • Invorderingsrente
 • Uitstel van betaling
 • Betalingscapaciteit
 • Schuldhulpverlening
 • Minnelijke en wettelijke schuldsaneringsregeling
 • Stuiting en schorsing van de verjaring
 • Aansprakelijkheid
 • Oninbaar lijden
 • Aanmaning en betalingsherinnering
 • Dwangbevel uitvaardigen 
 • Dwangbevel betekenen
 • Hernieuwd bevel tot betaling
 • Beslag algemeen

Tijdens deze module wordt de cursisten ook voldoende ruimte geboden om eigen vragen of praktijk-casuïstiek rondom bovenstaande onderwerpen aan te dragen.

Wanneer: 

 • Dinsdag 26-09-2023 
 • Dinsdag 03-10-2023
 • Dinsdag 10-10-2023 
 • Dinsdag 24-10-2023 
 • Dinsdag 31-10-2023 

Locatie: Ochten (Gelderland)

Kosten: € 1500 p.p.

Docent: Ad van de Korput (SMART Opleidingen Lokale Overheden)

Aanmelden of meer informatie? 
Neem contact op met Rachelle Wagenmakers:
M: r.wagenmakers@flanderijn.nl
T: 06-12985646