Bij Flanderijn Invordering zijn we dagelijks bezig met de invordering van openstaande belastingvorderingen.

Steeds meer opdrachtgevers vertrouwen hun complexe dossiers aan ons toe. Een aantal opdrachtgevers maakt ook gebruik van onze beproefde aanpak tot binnentreden, waarmee wij vorderingen, die extra aandacht behoeven, invorderen. Door onze specifieke aanpak garanderen wij dat iedere binnentredingsactie de opdrachtgever altijd rendement oplevert. 

Werkwijze
Allereerst bepalen we samen met de opdrachtgever of een binnentreding zinvol is. Hiervoor benutten we alle beschikbare informatie. Onze ervaren deurwaarders doen vervolgens een voorstel tot binnentreding en bespreken die met de opdrachtgever. Ook bespreekt de deurwaarder vooraf minutieus de routing en staat hij tijdens de binnentredingsactie voortdurend in contact met de opdrachtgever. Ervaring leert dat we door onze aanpak in slechts 25% van de gevallen door middel van braak binnentreden. 

Ontzorgen
Wij maken vooraf afspraken met de Hulpofficier van Justitie en de slotenmaker. Ook kunt u rekenen op een vaste contactpersoon die tevens coördinator van de binnentredingsacties is en tevens back-up deurwaarder. 

Uiteraard evalueren we uitgebreid de resultaten van de binnentredingsacties met u. Bij alle beslagleggingen geven onze deurwaarders de geschatte waarde van de in beslag genomen zaken aan en of (verdere) tenuitvoerlegging zinvol is. Dit onderbouwen zij met foto’s en videomateriaal. U beslist zelf voor welke beslagleggingen u vervolgacties wenst, bijvoorbeeld door middel van een aankondiging verkoop. Wij ontzorgen u volledig en zorgen ervoor dat uw binnentredingsdossiers rendement opleveren.

Sociaal Verantwoord Invorderen
Onze belastingdeurwaarders komen in dit proces ook op adressen waar eerder op geen enkele manier contact met de belastingplichtige mogelijk was. Soms constateren de deurwaarders tijdens het binnentreden dat er sprake is van criminele activiteiten die de Politie dan verder kan oppakken. Maar veelbelangrijker zijn de schrijnende gevallen; de deurwaarder treft bij binnentredingsacties dikwijls compleet vervuilde woningen aan en/of belastingschuldigen in financiële nood. Hulp is hier snel nodig. Samen met de aanwezige Hulpofficier van Justitie wordt dan contact gezocht met de benodigde hulpverlenende instanties. 

Feiten en cijfers

● Flanderijn Invordering verzorgt voor haar opdrachtgevers jaarlijks ca. 400(!) binnentredingen.

● 60% van binnentredingszaken ronden wij succesvol af door middel van algehele betaling, een deugdelijke betalingsregeling, openbare verkoop, verwijzing naar sociaal domein, etc.

● Gemiddeld incasseren wij 25% van de binnentredingszaken volledig. 

Wij garanderen dat iedere binnentredingsactie de opdrachtgever altijd rendement oplevert!

Meer weten?
Neem voor meer informatie over succesvol samenwerken met Flanderijn Invordering contact op met Joris Fijn, relatiemanager Flanderijn Invordering. Telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer 06-12985646 of stuur een e-mail naar jw.fijn@flanderijn.nl.