“Investeren in kwaliteit loont”
Zo luidde de inleiding van het compliment wat Flanderijn Invordering onlangs van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) mocht ontvangen.

Sinds eind 2016 verzorgt Flanderijn Invordering de invordering voor HHNK. HHNK heeft destijds bij de aanbesteding - door tegenvallende resultaten in de samenwerking met de toenmalige partner - bewust gekozen voor kwaliteit. Door niet de prijs maar de geboden kwaliteit leidend te maken, ontstond er een samenwerking op basis van een intensief invorderingstraject waarbij persoonlijk contact met de deurwaarder centraal staat.

Er werd vervolgens flink in de samenwerking geïnvesteerd. De korte lijnen tussen invorderingsmedewerkers van HHNK en Flanderijn Invordering zorgden ervoor dat zij elkaar zowel op procesniveau maar ook op de kwaliteit van de aangeleverde gegevens scherp en op de hoogte hielden.
Door de goede samenwerking, de geleverde kwaliteit én uitstekende resultaten besloot HHNK ook een bestand met ruim 6.000 dossiers over de heffingsjaren 2013 tot en met 2016 opnieuw ter invordering aan Flanderijn Invordering aan te bieden. Deze dossiers waren eerder als oninbaar voorgedragen na het doorlopen van het deurwaarderstraject.
Het bestand werd voor aanlevering nog éénmaal zorgvuldig door HHNK gecontroleerd. Vervolgens ging Flanderijn Invordering er mee aan de slag en niet zonder resultaat! Goede communicatie tussen beide partijen en de persoonlijke aanpak van de belastingdeurwaarders vormden de basis van het succes. In totaal inden de belastingdeurwaarders van Flanderijn Invordering toch nog zo’n 70% van de oninbare aanslagen! Op het aantal van 6.000 dossiers een aanzienlijk bedrag. Een resultaat om trots op te zijn.
Eens te meer blijkt dat persoonlijke aanpakt loont. 

Wilt u meer weten over succesvol samenwerken met Flanderijn Invordering neem dan contact op met:

Joris Fijn

Relatiemanager Flanderijn Invordering

M. 06-12 985 646
E. jw.fijn@flanderijn.nl