Op 1 januari 2021 is de wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking getreden. De beslagvrije voet is het deel van het inkomen waar geen beslag op mag worden gelegd door schuldeisers. Dit zorgt ervoor dat mensen met schulden die te maken krijgen met beslaglegging op hun inkomen altijd een minimum bedrag overhouden om van te leven. Op die manier kunnen de basisbehoeften worden betaald. Denk bijvoorbeeld aan de huur die iemand betaalt voor zijn huis of het bedrag dat wordt uitgegeven aan dagelijkse boodschappen. Ook de premie voor de zorgverzekering valt hieronder.


Waarom een nieuwe wet?
Beschikken over de juiste informatie is belangrijk voor het juist berekenen van de beslagvrije voet. In huidige de praktijk blijkt dat de beslagvrije voet vaak te laag wordt vastgesteld met het risico op escalatie van schulden. De wet vBVV moet dit doorbreken. De nieuwe wet maakt de berekening van de beslagvrije voet betrouwbaarder. Het proces van beslaglegging wordt zo ingericht dat beslagleggende partijen beter op de hoogte zijn van elkaars beslagen. De vereenvoudiging van de regels betekent dat de beslagvrije voet:

 • op een eenduidige wijze vastgesteld wordt;
 • minder afhankelijk is van informatie van mensen met schulden zelf;
 • en dat het bedrag gecontroleerd kan worden.


Bestaande registraties
Met de invoering van de wet hoeft iemand in beginsel zelf geen gegevens meer te verstrekken voor het vaststellen van de beslagvrije voet, maar worden deze gegevens uit bestaande registraties gehaald. De beslagvrije voet kan dan in de meeste gevallen worden vastgesteld aan de hand van de leefsituatie, het inkomen van de persoon in kwestie en dat van de eventuele partner.

Wat wordt anders?

 • Mensen die met schulden te maken hebben, hoeven in principe geen gegevens meer aan te leveren voor het berekenen van de beslagvrije voet.
 • De vragenlijst Bepaling beslagvrije voet vervalt, hiervoor in de plaats komt een modelmededeling.
 • De rekentool Berekening beslagvrije voet vervalt, hiervoor in de plaats komt een nieuwe rekentool via SNG.
 • Voor burgers komt er een nieuwe website www.uwbeslagvrijevoet.nl. Deze website geeft informatie waardoor iemand zelf zijn beslagvrije voet kan berekenen.
 • De term 1e beslaglegger vervalt. Dit wordt coördinerend deurwaarder (CDW). De CDW heeft extra taken gekregen.
 • Er komt een verplichte wettelijke beslagvolgorde.
 • De termijn van de terugwerkende kracht voor herberekening en uitbetaling van de beslagvrije voet wijzigt.
 • Elk jaar moet de beslagvrije voet worden herberekend.
 • Er geldt een beslagvrij bedrag voor natuurlijke personen bij bankbeslag.

Wilt u meer weten over het nieuwe loonvorderingsproces, Neem dan contact op met uw contactpersoon bij Flanderijn of bekijk onze contactmogelijkheden.

Ga naar contact