Flanderijn Invordering neemt het opstellen en actualiseren van de Leidraad Invordering als vast onderdeel op in haar dienstverlening. Daarnaast is Flanderijn Invordering op zoek naar detacheringmedewerkers invordering en kwijtschelding.

Ondersteuning Leidraad en Beleidsstukken
Door de modernisering van de beslagwet en doordat steeds meer gemeenten kiezen voor een sociaal maatschappelijk verantwoorde manier van invorderen, zien wij steeds vaker dat de Leidraad Invordering niet aansluit bij de handelswijze van de invorderingsambtenaar. Ook zien we een groeiende behoefte aan maatwerk mede door COVID-19. Een niet actuele leidraad kan hierin belemmerend werken! Kwijtschelding voor ZZP'ers is hier een goed voorbeeld van. Hoe is dit in uw gemeente geregeld?

De vakspecialisten bij Flanderijn Invordering verzorgen aan de hand van interviews met uw beleidsmedewerkers een actuele Leidraad Invordering welke aansluit bij het lokale beleid. Wenst u ook een "up to date" leidraad? Neem dan contact met ons op.

 

Detachering medewerkers invordering en kwijtschelding
Vanuit onze opdrachtgevers ontvangen wij steeds meer verzoeken of Flanderijn Invordering ze kan ondersteunen tijdens het invorderingsproces en bij het afhandelen van de kwijtscheldingsverzoeken. Vaak komen deze verzoeken tot stand vanuit een situatie als tijdelijk te weinig formatie, speciale projecten, zwangerschapsverlof of langdurige ziekte. Onze medewerkers zijn vanuit de praktijk geschoold aangevuld met de basis/verdiepingsopleiding invordering. Door hun ruime ervaring zijn zij direct inzetbaar voor uw opdracht. Detachering kan al op basis van 1 dag per week. Heeft uw organisatie ook tijdelijk ondersteuning nodig? Neem dan contact op met uw accountmanager bij Flanderijn of bekijk onze contactmogelijkheden

Ga naar contact