Per 1 januari 2021 wijzigen er zes tarieven in de Kostenwet invordering rijksbelastingen.

Deze wijziging heeft onder andere gevolgen voor de kosten van de aanmaning en het dwangbevel. Welke kosten er gewijzigd zijn ziet u in het bijgevoegde overzicht. In het overzicht vindt u een specificatie van de diverse kosten en een berekening voor de dwangbevelkosten.

 

Download pdf