Wat is de impact van kwijtschelding voor gemeenten, samenwerkingsverbanden en waterschappen? En de maandelijkse toetsing door het Inlichtingenbureau: is dat er een toenemende vraag is naar kennisdeling over specifieke onderwerpen rondom invordering. 

Begin 2019 organiseerde Flanderijn Invordering in samenwerking met SMART Opleidingen Lokale Overheden op drie verschillende locaties een Actualiteitendag Kwijtschelding voor medewerkers van gemeenten, waterschappen en samenwerkingsverbanden die zich bezighouden met de afhandeling van de kwijtscheldingsverzoeken. We kijken terug op geslaagde dagen die zich volgens de deelnemers kenmerken door kleinschaligheid van de groepen, een informele setting, herkenbare onderwerpen en ruimte voor ieders inbreng.

In de Actualiteitendagen Kwijtschelding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Sociaal invorderen en kwijtschelding, waar knelt het?
  • Rapporten Nationale ombudsman
  • Verruiming vermogensnormen en de extra vermogensnormen van AOW-gerechtigden
  • Ontwikkelingen in 2020 van de geautomatiseerde toetsing door het inlichtingenbureau
  • AVG en Kwijtschelding wat zijn de (on)mogelijkheden
  • Kamervragen Kwijtschelding van AOW-gerechtigden
  • Effect Belastingplan 2020 op lokale belastingen

Professionals met praktijkervaring
De Actualiteitendagen worden georganiseerd door Flanderijn Invordering in samenwerking met SMART Opleidingen Lokale Overheden en worden gegeven door drie hoofddocenten en verschillende gastdocenten. Het zijn enthousiaste en vakbekwame professionals met ruime ervaring in doceren, een grote dosis praktijkervaring en een uitgebreid kennisnetwerk. De Actualiteitendagen kenmerken zich door kleinschalige groepen. Er is veel ruimte gereserveerd voor eigen inbreng. Vragen kunnen uiteraard vooraf worden ingediend via info.invordering@flanderijn.nl. De Actualiteitendagen Kwijtschelding worden gegeven door Rian Bruijgom.

Rian Bruijgom
Rian Bruijgom is sinds 1997 werkzaam binnen de heffing en invordering van lokale belastingen. Na het verrichten van werkzaamheden binnen het gehele invorderingsproces heeft zij zich vanaf 2008 gespecialiseerd in het kwijtscheldingsproces. Via diverse opleidingen en werkervaring als senior-medewerkster Invordering heeft zij zich ontwikkeld tot vraagbaak en specialist op het gebied van kwijtschelding en invordering. Sinds 2012 is Rian lid van de werkgroep Kwijtschelding van de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB). Daarbinnen houdt ze zich vooral bezig met de ontwikkeling van Kwijtschelding 2.0 en 3.0. Sinds 2014 is ze docent voor opleidingen en trainingen op het gebied van de kwijtschelding. Daarnaast is ze sinds 2018 lid van de LVLB-commissie Invordering waarbij ze gevraagd en ongevraagd adviezen geeft op het gebied van kwijtschelding en invordering.

Data
Dinsdag 21 januari 2020 in Assen
Donderdag 23 januari 2020 in Asten
Dinsdag 28 januari 2020 in Apeldoorn

Kosten
€ 399,- euro p.p. ex. btw incl. lesmateriaal en lunchbuffet.

Meer weten?
Neem voor meer informatie contact op met Toon Wagenmakers (directeur Invorderingen) via telefoonnummer 06-24461764. Of stuur een e-mail naar amm.wagenmakers@flanderijn.nl. Of neem contact op met Joris Fijn, relatiemanager Flanderijn Invordering. Telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-12985646 of stuur een e-mail naar jw.fijn@flanderijn.nl.