De basiscursus invordering is een interactieve cursus waarbij u de basis leert rondom de invordering van lokale belastingen inclusief relevante wet- en regelgeving. Aan het einde van de cursus wordt uw kennis schriftelijk getoetst en ontvangt u een certificaat.

Tijdens deze module komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:
 • Gewone en bijzondere schuldeisers
 • Privaatrechtelijke en publiekrechtelijke vorderingen
 • Taken en bevoegdheden van de  invorderingsambtenaar en belastingdeurwaarder
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Aanslagbiljet
 • Betalingstermijn(en)
 • Betaling en afboekingsvolgorde
 • Invorderingsrente
 • Uitstel van betaling
 • Betalingscapaciteit
 • Schuldhulpverlening
 • Minnelijke en wettelijke schuldsaneringsregeling
 • Stuiting en schorsing van de verjaring
 • Aansprakelijkheid
 • Oninbaar lijden
 • Aanmaning en betalingsherinnering
 • Dwangbevel uitvaardigen 
 • Dwangbevel betekenen
 • Hernieuwd bevel tot betaling
 • Beslag algemeen

Tijdens deze module wordt de cursisten ook voldoende ruimte geboden om eigen vragen of praktijk-casuïstiek rondom bovenstaande onderwerpen aan te dragen.

Docent: Ad van de Korput (SMART Opleidingen Lokale Overheden)

Locatie: omgeving Veenendaal/Tiel

Datums:
• Dinsdag 8 oktober 2024
• Dinsdag 15 oktober 2024
• Dinsdag 22 oktober 2024
• Dinsdag 29 oktober 2024
• Dinsdag 5 november 2024

Kosten: € 1.600 p.p. inclusief lesmateriaal en goed verzorgde lunch.

Aanmelden
Aanmelden kan door een mail te sturen naar info.invordering@flanderijn.nl met daarin de volgende informatie:
• Voor- + achternaam deelnemer(s)
• Organisatie

Meer informatie? 
Neem contact op met Rachelle Wagenmakers:
E: r.wagenmakers@flanderijn.nl
M: 06-12985646