Basiscursus kwijtschelding

Na deze drie dagen kunt u een verzoek om kwijtschelding beoordelen en behandelen. Hierbij komen alle basisbeginselen die u moet weten aan bod. 
 
De cursus is opgedeeld in een basis- en verdiepingscursus waardoor u tussendoor praktijk ervaring kunt op doen. Later kunt u beslissen of u de verdiepingscursus wilt volgen. 

Tijdens deze module komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Beoordelen of een verzoek compleet is;
 • Wat het beleid is als een verzoek niet compleet is, wanneer kan het wel beoordeeld worden en wanneer is aanvullende informatie nodig;
 • Wanneer wordt er geen kwijtschelding verleend; 
 • Hoe komt een wet, een verordening, een beleidsregel en instructie tot stand. Het verschil hiertussen, wat waarin wordt opgenomen en de juridische waarde;
 • Beschrijven wat de vrijheid is van de lokale overheid bij het opstellen van een verordening, beleidsregel of instructie;
 • Wettelijke basis geautomatiseerde kwijtschelding en de werking van de geautomatiseerde toetsing bij kwijtschelding;
 • Omschrijven wat bij kwijtschelding onder vermogen valt en welke componenten er niet onder vallen en zijn vrijgesteld;
 • Omschrijven wat onder inkomen valt en wat niet;
 • Omschrijven wat onder uitgaven valt bij de beoordeling van kwijtschelding;
 • Berekenen van de ‘extra’ woonlasten en ‘extra’ zorglasten;
 • Berekenen van de betalingscapaciteit;
 • Berekenen van het inkomen van een student;
 • Uitleggen wat een kostendeler is en de berekening van de betalingscapaciteit als er sprake is van kostendeler(s);
 • Omschrijven wat de beleidsvrijheden zijn bij de lokale overheid voor kwijtschelding;
 • Beschrijven van de mogelijkheden zijn als de aanvrager het niet eens is met een afwijzende beschikking;

Tijdens deze module wordt de cursisten ook voldoende ruimte geboden om eigen vragen of praktijk-casuïstiek rondom bovenstaande onderwerpen aan te dragen.

Over de docent
Jacco Schotsman is sinds 2006 werkzaam binnen de kwijtschelding van belastingen. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij een groot aantal gemeenten. Naast zijn huidige baan als belastingadviseur bij de gemeente Ede verzorgt hij cursussen op het gebied van kwijtschelding.
Vanuit zijn in het verleden afgeronde lerarenopleiding heeft Jacco veel kunde en vaardigheden om de wetgeving te vertalen naar een duidelijke uitleg. Zo kunt u in de praktijk direct met het geleerde aan de slag.

Deze cursus heeft zojuist plaatsgevonden. Meer informatie over de volgende editie volgt z.s.m.

Meer informatie? 
Neem contact op met Rachelle Wagenmakers:
E: r.wagenmakers@flanderijn.nl
T: 06-12985646