Ik heb een dwangbevel ontvangen

Een dwangbevel is een schriftelijk bevel van een overheidsorgaan gericht aan een persoon of rechtspersoon. Met dit 'bevel', dat dezelfde kracht heeft als een vonnis, mag een geldsom bij de betrokken persoon worden ingevorderd.

Waarom krijg ik een betekening van het dwangbevel?
Aan het dwangbevel is al heel wat voorafgegaan. Zo heeft u van onze opdrachtgever eerst een aanslag en vervolgens een aanmaning ontvangen. Helaas heeft u deze niet betaald. Daarom is er een postdwangbevel aan u betekend waarin u wordt verzocht om de gehele schuld alsnog te voldoen.

Welke mogelijkheden heb ik?

U bent het eens met de inhoud van het dwangbevel
Het is belangrijk ervoor te zorgen dat u dit bedrag tijdig betaalt. U krijgt daar in principe twee dagen de tijd voor. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met ons kantoor. In veel gevallen is het nog mogelijk een betalingsregeling te treffen. Doe dit wel binnen twee dagen.

U bent het niet eens met het dwangbevel
In dit geval adviseren wij u om binnen twee dagen bezwaar te maken tegen het dwangbevel. Bent u het niet eens met de aanslag dan dient u zich te wenden tot de overheidsinstantie welke de aanslag heeft opgelegd. Flanderijn Invordering heeft hier geen rol in en is enkel belast met de invordering.

Wanneer u niets doet
Als u geen actie onderneemt, is de kans groot dat de belastingdeurwaarder op korte termijn overgaat tot de verdere tenuitvoerlegging van het dwangbevel. De deurwaarder kan dan beslag leggen op (een deel van) uw inkomsten of op het saldo van uw bankrekening. Ook kan hij/zij beslag leggen op uw roerende zaken (bijvoorbeeld inboedel en auto) en onroerende zaken (bijvoorbeeld woning). Na zo’n beslag kunnen deze zaken in het openbaar worden verkocht. De opbrengst gaat naar de schuldeiser.

Direct betalen

Wilt u de openstaande schuld zo snel mogelijk betalen? Gebruik dan iDEAL om de aanslag te voldoen.

Betaal via iDEAL
Meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Naar contact