Brief of document ontvangen

U heeft van ons brief of een document ontvangen. Maar wat betekent dit nu eigenlijk en wat wordt er van u verwacht? Hieronder vindt u een opsomming van verschillende brieven en documenten die u van ons kunt verwachten. Er wordt uitgelegd waarom u die ontvangt, wat u kunt doen als u niet kunt betalen en wat de verdere mogelijkheden zijn.

Dwangbevel

U heeft van ons een betekening van het dwangbevel ontvangen. Dit is een schriftelijk bevel van een overheidsorgaan waarmee  een geldsom bij u mag worden geïncasseerd. 

Over dwangbevel

Hernieuwd bevel

U heeft van ons een hernieuwd bevel ontvangen waarin wij u verzoeken om binnen twee werkdagen uw aanslag te betalen. 

Over hernieuwd bevel

Aankondiging beslaglegging

U heeft van ons een exploot ontvangen waarin wordt aangegeven dat er een beslaglegging zal plaatsvinden. Dit  is een maatregel om geld te vorderen.

Over beslaglegging

Factuur/aanslagbiljet

U heeft van ons een factuur ontvangen vanwege de levering aan huis van een 140 liter grijze minicontainer voor het ophalen van restafval door Circulus Berkel.

Over factuur/aanslagbiljet

Aanmaning

U heeft van ons een aanmaning ontvangen waarin wij u verzoeken om een nog openstaande factuur te betalen.

Over aanmaning