Beslagvrije voet

Als een belasting­deurwaarder beslag heeft gelegd op uw loon of uit­kering, dan is hij verplicht om rekening te houden met een beslag­vrije voet. De beslagvrije voet is het minimum­bedrag waarop u recht heeft om in uw levens­onderhoud te voorzien.

Beslagvrije voet
Een deel van het inkomen valt niet onder het beslag. Dit deel heet de beslagvrije voet. Op dit deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen. De beslagvrije voet is het minimumbedrag waarop u recht heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. De beslagvrije voet is door ons berekend aan de hand van de gegevens die bij ons bekend zijn. Als niet alle gegevens bekend zijn, is het mogelijk dat uw beslagvrije voet niet juist is berekend.

Geef de juiste informatie door!
Gegevens die belangrijk zijn voor het berekenen van de beslagvrije voet zijn onder andere: huurprijs, premie zorgverzekering, eventuele huur- en zorgtoeslag en het inkomen van uw partner. Als u twijfels heeft of wij wel de juiste gegevens hebben, stuur de juiste gegevens dan zo snel mogelijk aan ons op.

Als u of uw partner naast het inkomen waarop beslag is gelegd nog andere inkomsten heeft, dan bent u verplicht om dit ook aan ons op te geven. Ook als u niet getrouwd bent of getrouwd bent op huwelijkse voorwaarden. Wanneer u de inkomsten van uw partner niet opgeeft, kan dat betekenen dat wij uw beslagvrije voet halveren. Dat betekent dat er een groter deel van uw inkomen wordt ingehouden.

Controle

Heeft u twijfels over de berekening van de beslagvrije voet? U kunt via de rekenmodule van de rijksoverheid zelf uw beslagvrije voet berekenen. Wilt u de beslagvrije voet opnieuw door ons laten uitrekenen? Vul dan het formulier Verklaring beslagvrije voet in en stuur dat naar ons op.

Wijzigingen

Wanneer uw gezinssituatie of uw inkomen wijzigt, kan dat van invloed zijn op de hoogte van de beslagvrije voet. Geef daarom wijzigingen altijd zo snel mogelijk aan ons door. Uw beslagvrije voet wordt op basis van de nieuwe gegevens opnieuw berekend.

Herberekenen beslagvrije voet

Heeft één van onze belasting­deurwaarders beslag gelegd op uw salaris of uitkering? En bent u van mening dat u door de beslaglegging niet voldoende geld heeft om van rond te komen? Vraag dan een herberekening aan van uw beslagvrije voet. 

Herberekenen beslagvrije voet