Ik wil een klacht indienen

Indien u ontevreden bent over de werkzaamheden van Flanderijn Invordering als organisatie of over de werkzaam­heden van een medewerker, dan kunt u uw klacht bij ons indienen. Uw klacht is voor ons relevant omdat we op die manier onze processen kunnen verbeteren. En natuurlijk willen we herhaling van dezelfde klacht voorkomen.

Waar meld ik mijn klacht?
U kunt uw klacht schriftelijk melden aan onze klachtencoördinator. Stuur uw brief ter attentie van de klachtencoördinator naar Postbus 25042, 3001 HA Rotterdam.  Of vul het onderstaande klachtenformulier in.

Klachtenformulier

* Verplichte velden

Reactie op klacht
U krijgt binnen vier werkdagen nadat wij uw klacht hebben ontvangen een bevestiging. Binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht ontvangt u een schriftelijke reactie.  Ook is het mogelijk dat u gebeld wordt om uw klacht inhoudelijk te bespreken. Indien binnen die veertien dagen nog niet inhoudelijk op uw klacht kan worden ingegaan, krijgt u een reactie met vermelding van de uiterste reactietermijn. Wij streven naar een optimale behandeling én afhandeling van uw klacht.

Klacht bij Kamer voor Gerechts­deurwaarders

Het heeft de voorkeur om een klacht eerst via de bovenstaande procedure in te dienen. U bent echter vrij om een klacht in te dienen bij de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders. Voor de procedure verwijzen wij u naar de website van de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders waarin de procedure staat beschreven.

Klacht bij Kifid
 

Wanneer uw klacht betrekking heeft op een opdracht van een financieel dienstverlener (bank of hypotheekverstrekker), dan kan de klachtenprocedure van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) van toepassing zijn. Flanderijn Invordering is aangesloten bij het Kifid. Op de website van het Kifid vindt u meer informatie.