Hulp bij schulden

Als u zelf geen oplossingen meer ziet om uw schulden af te lossen, is het verstandig hulp te zoeken. Bijvoorbeeld bij een kredietbank, maatschappelijk werk of uw gemeente. Hieronder leggen wij uit wat een probleemschuld is en ziet u een overzicht van de verschillende soorten hulp die u kunt aanvragen.

Wat is een probleemschuld?

Er is geen echte definitie van probleemschulden. Je kunt zeggen dat er financiële problemen zijn wanneer iemand drie maanden of langer niet aan zijn noodzakelijke financiële verplichtingen kan voldoen. Denk hierbij aan het betalen van de huur, zorgpremie en energie. Je kunt ook zeggen dat er probleemschulden zijn wanneer iemand zijn financiële situatie als onoplosbaar ervaart.

Niet iedere schuld is een probleem. Het wordt wel een probleem wanneer:

  • U langdurig niet aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen.
  • U meerdere betalingsachterstanden heeft.
  • De betalingsachterstand van de huur / hypotheek / energie / (zorg)verzekering meer is dan een maand.
  • Er niet voldoende inkomsten zijn om de schulden (af) te betalen.
  • U zelf geen oplossingen meer ziet om de schulden af te lossen.

Wat zijn de oorzaken?

Volgens het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) kunnen schulden meerdere oorzaken hebben

  • Financiële veranderingen waardoor het inkomen daalt (b.v. ontslag, pensioen, arbeidsongeschiktheid)
  • Veranderingen in de levensfase (b.v. kinderen krijgen, echtscheiding, detentie, overlijden partner)
  • Psychosociale oorzaken (b.v. slecht met geld kunnen omgaan of een gebrek aan weerbaarheid).

Zoals gezegd: niet iedere schuld is een probleem. Als u uw financiën nog kunt overzien, dan kunt u zelf uw schuld oplossen. Kijk hiervoor eens op de handige website www.zelfjeschuldenregelen.nl van NIBUD. Hier vindt u een handig stappenplan om aan de slag te gaan met uw (beginnende) schulden.

My Financial Support
Flanderijn Invordering werkt nauw samen met My Financial Support. Deze organisatie helpt schuldenaren hun financiële problemen in een vroegtijdig stadium aan te pakken. Daarmee worden grotere problemen voorkomen en worden de kosten beperkt. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de dossierbehandelaar bij Flanderijn Invordering.

Gemeentelijke schuldhulp
Als u schulden heeft, dan kunt u ook terecht bij diverse organisaties in Nederland die (bijna) gratis persoonlijk hulp of advies verlenen op financieel of juridisch terrein. U kunt bijvoorbeeld terecht bij een maatschappelijk werker, de sociale dienst of de kredietbank. Informeer hierover bij uw gemeente. Op de website van NVVK vindt u een kredietbank in uw regio.

Budgetcoaching
De budgetcoach helpt u om uw financiën op orde te krijgen. Ook kan de coach u helpen uw budget aan te passen aan veranderde situaties (bijvoorbeeld het krijgen van kinderen, een naderend pensioen of een scheiding).

Inmiddels zijn er veel aanbieders van budgetcoaching en is het lastig hier een goed advies in te geven. Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met uw gemeente.

Juridische hulp
Eén van onze de doelstellingen is het vinden van oplossingen waarin zowel de schuldeiser als de schuldenaar zich kunnen vinden. Dat lukt niet altijd.

Wanneer wij er samen niet uitkomen en u van mening bent in uw recht te staan, adviseren wij u juridische hulp te zoeken. Dat kan bijvoorbeeld bij Het Juridisch Loket, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder. Zij kunnen u ook informeren of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand.