Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen aan Flanderijn Invordering. Misschien staat het antwoord op uw vraag op deze pagina. Zo niet, neem dan contact met ons op.

U hebt de mogelijkheid om de schuld direct via iDEAL te voldoen. Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk online betalen. U rekent af in de vertrouwde internetbankieromgeving van uw eigen bank. Ook kunt u het verschuldigde bedrag contant of per pin betalen op één van de kantoren van Flanderijn.

Lukt het u niet om te betalen binnen de gestelde termijn? Tref dan een betalingsregeling of vraag uitstel van betaling aan. Let op: een regeling of uitstel van betaling is niet altijd mogelijk.

Lukt het u niet om te betalen binnen de gestelde termijn? In veel gevallen lukt het nog wel om een regeling te treffen, maar niet altijd! Dit hangt af van de situatie. Vraag dan een regeling aan om in termijnen te betalen of maak een betalingsafspraak om het bedrag op een later moment in één keer te voldoen.

Vul het formulier in op onze website en wij sturen u binnen 3 werkdagen een overzicht toe van uw openstaande schuld. 

Er is geen echte definitie van probleemschulden. Je kunt zeggen dat er financiële problemen zijn wanneer iemand drie maanden of langer niet aan zijn noodzakelijke financiële verplichtingen kan voldoen. Denk hierbij aan het betalen van de huur, zorgpremie en energie. Je kunt ook zeggen dat er probleemschulden zijn wanneer iemand zijn financiële situatie als onoplosbaar ervaart. Bekijk onze pagina over hulp bij schulden voor meer informatie.

Als u zelf geen oplossingen meer ziet om uw schulden af te lossen, is het verstandig hulp te zoeken. Bijvoorbeeld bij een kredietbank, maatschappelijk werk of uw gemeente. Bekijk onze pagina over hulp bij schulden voor meer informatie.

Dat kan via het machtigingsformulier voor een derde in te vullen en terug te sturen. Soms is het namelijk handig dat een andere persoon iets uit uw naam doet. Als u door omstandigheden niet in staat bent uzelf te vertegenwoordigen. Of als u ergens specifieke kennis voor nodig heeft. Bijvoorbeeld bij een bezwaar, een beroepschrift of bij een (hoor)zitting in de rechtbank. Die andere persoon kan een vriend, kennis en/of jurist zijn.  

U heeft van ons het verzoek gekregen om een bedrag te betalen. Maar u bent van mening dat u deze aanslag al heeft voldaan. Het verwerken van uw betaling duurt 2 werkdagen. Heeft u langer dan twee werkdagen geleden betaald? Dan vragen wij u om een betaalbewijs te sturen onder vermelding van uw aanslagnummer en/of dossiernummer. Op deze pagina ziet u op welke manieren dit allemaal kan.

U heeft van ons het verzoek gekregen om een bedrag te betalen. Maar u bent van mening dat u deze aanslag al heeft voldaan. Zorg ervoor dat wij zo snel mogelijk een kopie van uw betaalbewijs ontvangen onder vermelding van uw aanslagnummer en/of dossiernummer. Op deze pagina ziet u op welke manieren dit allemaal kan.

De belastingdeurwaarder komt u persoonlijk bezoeken op de datum die in de brief staat. Zorg ervoor dat u tijdens het bezoek aanwezig bent. Het is niet meer mogelijk om een betalingsregeling te treffen of andere afspraken met u te maken. Tijdens dit bezoek kunt u uw belastingschuld aan de deurwaarder betalen. Betaalt u niet dan wordt er beslag gelegd op uw roerende zaken.

Het bezoek kan alleen worden voorkomen door het volledige openstaande bedrag te betalen. Zorg ervoor dat het openstaande bedrag uiterlijk drie dagen voor de datum van het bezoek op onze rekening staat. U kunt uw betaling overmaken naar rekeningnummer NL76INGB0007239411 van Flanderijn Invordering B.V. Vermeld bij uw betaling altijd uw dossier- en/of aanslagnummer.

De belastingdeurwaarder kan beslag leggen op een bankrekening, inkomen (salaris/uitkering), teruggave van de Belastingdienst, inboedel, auto, woning en onroerende zaken. 

Aan dit beslag is al heel wat vooraf gegaan.  De overheidsinstantie heeft een aantal herinneringen aan u gestuurd. Daarnaast heeft u een dwangbevel ontvangen waarin u nogmaals bent gesommeerd om de betaling te voldoen. U heeft de schuld niet (volledig) betaald. Dit is de reden dat er beslag is gelegd op uw inkomen, uw bankrekening, uw teruugave van de Belastingdienst of uw (on)roerende zaken.

Alles wat op uw rekening staat op het moment van beslag leggen, valt onder het beslag. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor niet al het geld op uw rekening onder het beslag valt. Bijvoorbeeld wanneer er al beslag ligt op uw salaris en u verder alleen maar salaris op uw bankrekening ontvangt. Neem in dat geval direct contact met ons op.

Blokkade
Een bank blokkeert na de beslaglegging de rekening vaak direct. Betalingen die na het beslag op uw rekening binnen komen, vallen niet onder het beslag. Daarom moet u contact met uw bank opnemen om zo snel mogelijk weer over de rekening te beschikken. De bank is verplicht de in beslag genomen tegoeden af te dragen aan de beslaglegger. Om het beslag op te heffen hebben wij een verklaring nodig van de bank. De bank heeft vier weken de tijd om deze verklaring naar ons op te sturen. U kunt uw bank vragen om een vervroegde verklaring. U kunt hierover contact opnemen met uw bank.

Uw werkgever of uitkeringsinstantie is verplicht een deel van uw loon of uitkering in te houden en niet langer aan u uit te betalen. Dit deel van uw inkomen wordt aan ons (of de eerste beslaglegger) afgedragen om uw schuld te voldoen.  Het beslag op uw inkomen kan alleen worden opgeheven als u de volledige openstaande vordering heeft betaald.

De Belastingdienst is verplicht (een deel van) uw voorlopige teruggave in te houden en niet langer aan u uit te betalen. De voorlopige teruggave wordt aan ons (of de eerste beslaglegger) afgedragen  om uw schuld te voldoen.

In het proces-verbaal dat de belastingdeurwaarder aan u heeft overhandigd of nog gaat overhandigen, staat omschreven welke zaken in beslag zijn genomen. Ook staat er op welke datum deze in het openbaar worden verkocht. Zolang er beslag ligt op uw inboedel of auto, mag u deze niet verkopen. 

Aankondigingsbiljetten
U dient er rekening mee te houden dat er aankondigingsbiljetten aan uw woning worden opgehangen voor de verkoop. Ook wordt er een advertentie geplaatst. Wij zijn hier wettelijk toe verplicht.

De openbare verkoop gaat niet door wanneer de totale vordering voor de verkoopdatum wordt betaald.

Het uitgangspunt is dat een belastingdeurwaarder bij een beslag op roerende zaken geen beslag mag leggen op zaken die niet van de schuldenaar zijn. In veel gevallen is het voor de belastingdeurwaarder niet duidelijk aan wie de verschillende zaken toebehoren. De deurwaarder mag in dit geval uitgaan van de wet. Hierin staat dat de bezitter van een goed wordt vermoed de rechthebbende te zijn (art. 3:119 BW). Dit betekent dat bezit het uitgangspunt is en het aan de eigenaar is om aan te tonen dat er geen sprake is van bezit.

In het proces-verbaal dat de belastingdeurwaarder aan u heeft overhandigd of nog gaat overhandigen, staat omschreven welke onroerende zaken in beslag zijn genomen. Door het beslag kunt u uw woning / pand niet meer verkopen.

Als er een hypotheek rust op uw woning of andere onroerende zaak, wordt ook de hypotheekbank door ons op de hoogte gesteld van het gelegde beslag. In veel gevallen nemen zij ook contact met u op.

Het beslag kan alleen worden opgeheven door het volledige openstaande bedrag te betalen. Als u dit niet doet, wordt uw woning door een notaris in het openbaar verkocht. De opbrengst gaat dan naar de eventuele hypotheekbank en de beslaglegger(s). De gedwongen verkoop van uw woning is een lang en kostbaar traject. Wij adviseren u altijd contact op te nemen met de beslaglegger en de hypotheekbank. 

Als u de vordering niet voldoet, zal de beslaglegging plaatsvinden. De opbrengst die daaruit voortvloeit, gaat dan naar de schuldeiser. Een beslaglegging is een lang en kostbaar traject. Daarom adviseren wij u om de vordering alsnog te voldoen. Lukt dit niet? Bekijk dan onze pagina over hulp bij schulden.

U kunt een herberekening aanvragen van uw beslagvrije voet door een vragenlijst bepaling beslagvrije voet in te vullen. Wanneer wij de vragenlijst hebben ontvangen, nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op om de hoogte van de beslagvrije voet met u te bespreken. Lees meer over de herberekening van de beslagvrije voet.

Een beslagvrije voet is van toepassing wanneer een belastingdeurwaarder beslag heeft gelegd op uw inkomen. Een deel van het inkomen valt niet onder het beslag. Dit deel heet de beslagvrije voet. Op dit deel van het inkomen mag de deurwaarder geen beslag leggen. De beslagvrije voet is het minimumbedrag waarop u recht hebt om in uw levensonderhoud te voorzien.

Wilt u zelf uw beslagvrije voet berekenen?  Dat kan met de rekenmodule van de rijksoverheid. Zodra u alle gegevens hebt ingevuld, klikt u op 'Opslaan'. Daarna ziet u een berekening van uw beslagvrije voet. U kunt de gegevens printen.

U kunt een herberekening aanvragen van uw beslagvrije voet door een vragenlijst bepaling beslagvrije voet in te vullen. Wanneer wij de vragenlijst hebben ontvangen, nemen wij binnen drie werkdagen contact met u op om de hoogte van de beslagvrije voet met u te bespreken. Lees meer over de herberekening van de beslagvrije voet.

Het kan zijn dat uw betaling en het dwangbevel elkaar hebben gekruist. Als u vóór de dagtekening van het dwangbevel heeft betaald, kunt u die als niet verzonden beschouwen. Indien u de betaalopdracht heeft gegeven vóór de dagtekening van het dwangbevel kunt u hiervoor een kopie van uw betalingsbewijs overleggen. Stuur ons een kopie van uw het betaalbewijs naar invordering@flanderijn.nl onder vermelding van uw aanslagnummer en/of dossiernummer. Aan de hand hiervan kan alsnog worden overgegaan tot intrekking van de dwangbevelkosten.

Bent u het niet eens met de aanslag dan dient u zicht te wenden tot de overheidsinstantie welke de aanslag heeft opgelegd. Flanderijn Invordering heeft hier geen rol in en is enkel belast met de invordering.

Als u ontevreden bent over de werkzaamheden van Flanderijn Invordering als organisatie of over de werkzaamheden van een medewerker, dan kunt u uw klacht bij ons indienen via een klachtenformulier.

Of u kwijtschelding krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Zoals uw inkomen, wat u moet betalen aan anderen, wat u bezit (zoals een auto) en hoe u woont. En van de soort belastingschuld die u hebt. Een kwijtschelding kunt u niet bij Flanderijn Invordering aanvragen. Dit doet u bij de overheidsinstantie zelf.

Als u een aanvraag voor kwijtschelding voor uw openstaande schuld heeft ingediend bij de overheidsinstantie, dan verzoeken wij u om een kopie van de ontvangstbevestiging te mailen naar invordering@flanderijn.nl. Vermeld hierbij uw aanslagnummer en/of dossiernummer.

Als u kwijtschelding toegekend heeft gekregen voor uw openstaande schuldvoor uw openstaande schuld, dan verzoeken wij u om een kopie van de uitspraak op uw verzoek om kwijtschelding te mailen naar invordering@flanderijn.nl

Een kwijtschelding vraagt u aan bij de overheidsinstantie die de aanslag heeft opgelegd. Het is niet mogelijk om een kwijtschelding aan te vragen bij Flanderijn Invordering.

Ons callcenter is van maandag t/m donderdag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur zodat u ook buiten kantoortijden contact met ons kan opnemen.  Op vrijdag zijn we bereikbaar van 08:00 tot 17:00 uur. Naast bellen kunt u ons ook bereiken per e-mail. Of bezoek één van onze kantoren. Bekijk de mogelijkheden waarop u contact met ons kunt opnemen.

Jazeker. U kunt teruggebeld worden op maandag t/m donderdag van 08:00 uur 's ochtends tot 20:00 uur in de avond. Op vrijdag kunt u teruggebeld worden van 08:00 uur tot 17:00 uur. Vul het terugbelformulier in en één van onze medewerkers neemt zo snel mogelijk contact met u op.

Op basis van de AVG kunt u een aantal rechten uitoefenen:

  • het recht op inzage;
  • het recht om te wijzigen;
  • het recht om vergeten te worden;
  • het recht om gegevens over te dragen;
  • het recht op informatie.

Wilt u beroep doen op (één van) deze rechten? Vul dan het formulier 'Verzoek over privacygegevens' in.

Waar er sprake is van onduidelijkheden of aanvullende vragen, verzoeken we u contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming. De taak Functionaris Gegevensbescherming in de zin van de AVG is belegd bij het kwaliteitsteam, deze functie wordt binnen Flanderijn ingevuld door mevrouw J. Bronsvoort. 

Naam : J. Bronsvoort
Organisatie: Flanderijn
Adres : ’s-Gravendijkwal 134, 3015 CC Rotterdam
Telefoon: 088-2092905
E-mailadres : kwaliteitsteam@flanderijn.nl