Herberekenen beslagvrije voet

Heeft één van onze belasting­deurwaarders beslag gelegd op uw salaris of uitkering? En bent u van mening dat u door de beslaglegging niet voldoende geld heeft om van rond te komen? Vraag dan een herberekening aan van uw beslag­vrije voet door onderstaand formulier in te vullen en direct te verzenden.

Vragenlijst bepaling beslagvrije voet


Uw inkomen wordt niet meer volledig aan u uitbetaald. Hoe hoog het bedrag is dat u zelf blijft ontvangen, rekenen wij voor u uit. Wij hebben (financiële) informatie van u nodig om dit bedrag uit te rekenen. Beantwoord daarom de vragen die hieronder staan.

De vragen bestaan uit 5 onderdelen:
1. uw persoonlijke gegevens
2. uw inkomsten
3. uw woonkosten
4. uw zorgkosten
5. uw kinderbijslag en kindgebonden budget
Heeft u (bank) afschriften of loonstroken waarop uw antwoorden bevestigd staan? Stuur deze dan mee. Dit zijn bewijzen.

1: Persoonlijke gegevens

Bij deze vragen geeft u antwoorden voor uzelf en voor uw partner. Heeft u geen partner? Dan hoeft u alleen antwoord te geven voor uzelf. Bij het aantal leden van uw huishouden gaat het niet alleen om u en uw partner, maar ook om inwonende minder- of meerder­jarige kinderen en overige personen, zoals een inwonende ouder, broer of zus.


2. Inkomsten

Ontvangt u loon, een uitkering of partneralimentatie? Tel dan al deze bedragen bij elkaar op, zodat wij weten wat uw inkomen per week, 4 weken of maand is. Ook de volgende zaken zijn bijvoorbeeld inkomsten en moet u hierbij optellen:
• huur die u ontvangt (als u of uw partner iets verhuurt);
• een voorlopige teruggave van de Belastingdienst (als u of uw partner deze ontvangt).

Wat zijn uw netto-inkomsten?
Wat zijn de netto-inkomsten van uw partner?

3: Woonkosten

Het kan zijn dat u huurtoeslag ontvangt. Of u wel of geen toeslag ontvangt, hangt af van uw inkomen en dat van uw partner. U ontvangt geen huurtoeslag als uw inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt. Ook kan het zijn dat u geen huurtoeslag ontvangt, omdat de Belastingdienst een schuld van u verrekent, of omdat iemand beslag heeft gelegd op uw toeslag. Vult u in deze gevallen € 0,00 in bij de huurtoeslag.

Per maand
Per maand

4. Zorgkosten

Het kan zijn dat u zorgtoeslag ontvangt. Of u wel of geen toeslag ontvangt, hangt af van uw inkomen en dat van uw partner. U ontvangt geen zorgtoeslag als uw inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt. Ook kan het zijn dat u geen zorgtoeslag ontvangt, omdat de Belastingdienst een schuld van u verrekent, of omdat iemand beslag heeft gelegd op uw toeslag. Vult u in deze gevallen € 0,00 in bij de zorgtoeslag.

Per maand
Per maand

5. Kinderbijslag en kindgebonden budget

Heeft u kinderen? Dan krijgt u misschien kinderbijslag en/of een kindgebonden budget. Een kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen tot 18 jaar. Hoe hoog het bedrag is dat u ontvangt, hangt af van de hoogte van uw inkomen, hoeveel kinderen u heeft en hun leeftijd. Als u al uw inkomsten bij elkaar optelt, is dat uw verzamelinkomen. Voorbeelden van inkomsten kunt u vinden in de toelichting bij onderdeel 2. Wilt u weten wat uw verzamelinkomen is van een bepaald jaar? Kijk dan op uw belastingaanslag van dat jaar. Uw verzamelinkomen staat daarop aangegeven.
Is uw antwoord 'ja'? Geef dan aan voor hoeveel kinderen u kinderbijslag ontvangt.
Is uw antwoord ja? Geef dan aan welk bedrag u ontvangt aan kindgebonden budget:
Is uw antwoord 'nee'? Geef dan aan wat het verzamelinkomen is van u en uw partner:
Per maand
Per maand
Upload bewijzen zoals een bankafschrift met uw (en uw partners) salaris/uitkering, toeslagen, woonlasten, etc.

6. Tot slot

Ik verklaar dat ik deze vragen compleet en correct heb beantwoord.

Liever per post?

Hieronder kunt u het formulier voor de bepaling van de beslagvrije voet downloaden. Dit formulier gebruikt u voor het aanvragen van een herberekening van een beslagvrije voet als er beslag is gelegd op uw inkomen, toeslag(en) of bankrekening(en). Download het formulier, vul het in en stuur het per post naar ons toe. Heeft u (bank)afschriften waarop uw antwoorden bevestigd staan? Stuur deze dan mee. Dit zijn bewijzen, zodat wij zeker weten dat uw antwoorden correct zijn en dat u de beslagvrije voet ontvangt waar u recht op heeft. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie.

Download formulier

Stuur het ingevulde formulier in een gefrankeerde envelop naar:

Flanderijn Invordering
Postbus 250
5800 AG Venray

Let op: vragenlijsten zonder bewijzen van uw inkomsten en uitgaven nemen wij niet in behandeling.