Ik heb een aankondiging van een beslaglegging ontvangen

Met een aankondiging beslaglegging stelt de belastingdeurwaarder u op de hoogte dat hij bij u op bezoek komt om beslag te leggen  op uw goederen.  Dit is een maatregel om geld te vorderen.

Waarom wordt er bij mij beslag gelegd?
U heeft van een aankondiging van een beslaglegging ontvangen. Daar is al heel wat aan vooraf gegaan. De schuldeiser heeft een aantal herinneringen aan u gestuurd. Daarnaast heeft u een dwangbevel ontvangen waarin u nogmaals bent gesommeerd om de betaling te voldoen. U heeft de aanslag niet (volledig) betaald. Dit is de reden dat er beslag wordt gelegd op uw roerende zaken.

Welke mogelijkheden heb ik?

Aangekondigd bezoek van de deurwaarder
De belastingdeurwaarder komt u persoonlijk bezoeken op de datum die in de brief staat. Zorg ervoor dat u tijdens het bezoek aanwezig bent. Het is niet meer mogelijk om een betalingsregeling te treffen of andere afspraken met u te maken. Tijdens dit bezoek kunt u uw belastingschuld aan de deurwaarder betalen. Betaalt u niet dan wordt er beslag gelegd op uw roerende zaken.

Ik wil het bezoek van de deurwaarder voorkomen
Het bezoek kan alleen worden voorkomen door het volledige openstaande bedrag te betalen. Zorg er voor dat het openstaande bedrag uiterlijk drie dagen voor de datum van het bezoek op onze rekening staat. U kunt uw betaling overmaken via iDEAL. U kunt er ook voor kiezen om het volledige bedrag zelf over te maken naar rekeningnummer NL76 INGB 0007 2394 11 ten name van Flanderijn Invordering B.V. Vermeld bij uw betaling altijd uw dossier- en/of aanslagnummer.
 

Direct betalen

Wilt u de openstaande schuld zo snel mogelijk betalen? Gebruik dan iDEAL om de aanslag te voldoen.

Betaal via iDEAL
Meer weten?

Wilt u meer informatie? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Naar contact