Kwaliteit

Flanderijn Invordering onderscheidt zich met een eigen kwaliteits­management­systeem, dat verder gaat dan de gangbare normen in onze branche. De Normen voor Kwaliteit van de Koninklijke Beroeps­organisaties van Gerechts­deur­waarders (KBvG) en de aanvullende kwaliteits­normen ISO 9001:2015 en ISAE 3402 zijn onderdeel van dit systeem. Wij kunnen onze kwaliteit zwart-op-wit aantonen met jaarlijkse beoordelingen door externe auditors en regelmatige controles op grond van de internationale ISAE 3402 standaard.

ISO 9001:2015 en de Normen van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders
De kwaliteit van onze dienstverlening wordt in eerste geplaats door het eigen kwaliteitsmanagementsysteem (KMS). De internationale kwaliteitsnorm ISO 9001:2015 en de Normen van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) voor Kwaliteit zijn in dit systeem geïntegreerd. We beschikken zodoende over een ISO 9001:2015 certificering en een positief toetsingsverslag van de KBvG-Normen voor Kwaliteit. Iedere drie jaar vindt er een hercertificering plaats. Jaarlijks is er een controle. De certificering in 2017 was in het kader van ISO 9001:2015, dit heeft Flanderijn Invordering met succes afgerond.

ISAE 3402
Flanderijn Invordering beschikt over ISAE 3402 type I en type II. ISAE staat voor ‘International Standard On Assurance Engagements’. Deze verklaring houdt in dat wij de risico’s bij het uitbesteden van bedrijfsprocessen hebben beschreven en beheersingsmaatregelen hebben genomen welke aantoonbaar worden toepast. Daarnaast wordt de kwaliteit van de dienstverlening geborgd door permanente investering in opleiding en (bij)scholing van medewerkers en door voortdurende ontwikkeling van het eigen automatiseringssysteem.

ISO 27001
De ISO 27001:2017 is de internationale norm voor informatie­beveiliging.  Flanderijn Invordering verwerkt grote hoeveelheden gevoelige data. Voor de ondersteuning van onze persoonsgerichte incasso­processen zijn wij in sterke mate afhankelijk van geautomatiseerde systemen. Het realiseren van een adequate informatiebeveiliging is van groot belang voor onze opdrachtgevers, onze klanten en natuurlijk de organisatie Flanderijn Invordering  zelf. Het informatie­beveiligings­beleid van Flanderijn Invordering heeft als doelen het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voorkomen van beveiligingsincidenten en het minimaliseren van eventuele gevolgen van dergelijke incidenten.

Omdat wij waarde hechten aan een adequaat informatiebeveiligingssysteem, zijn wij ook ISO 27001 gecertificeerd. In iedere fase van het invorderingstraject zijn controles en waarborgen ingebouwd op voortgang en vervolgacties. Per opdrachtgever worden behandelplannen gemaakt met als basis de met opdrachtgever gemaakte afspraken.

Het management en de kwaliteitsmedewerkers van onze organisatie bewaken de nakoming van de gemaakte afspraken, correcte opvolging c.q. naleving van de instructies van opdrachtgevers. Op de werkvloer zijn alle relevante werkbeschrijvingen, regels en richtlijnen beschikbaar via het intranet. Op deze wijze is de kwaliteit van de dienstverlening voor u volledig geborgd.
 

Contact

Wilt u meer informatie over Flanderijn Invordering en onze kwaliteitsmanagementsystemen? Bekijk hier de mogelijkheden waarop u contact met ons kunt opnemen.

Meer contact