Kwaliteit

Flanderijn Invordering onderscheidt zich met een eigen kwaliteits­management­systeem en de kwaliteits­normen ISO 9001:2015 en ISO 27001:2013. Wij kunnen onze kwaliteit zwart-op-wit aantonen met jaarlijkse beoordelingen door externe auditors en regelmatige controles op grond van de internationale ISAE 3402 standaard.

ISO 9001:2015 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Vanaf 2011 beschikte Flanderijn over het certificaat in het kader van ISO 9001:2008. Iedere drie jaar vindt er een hercertificering plaats en jaarlijks is er een controle.

Om onze informatiebeveiliging op een hoog niveau in te richten volgen wij al jaren het normenkader van ISO 27001. Om dit zichtbaar en aantoonbaar te maken voor opdrachtgevers hebben wij ons laten auditeren voor de NEN-norm ISO 27001:2013. Deze certificering geldt voor alle kantoren van Flanderijn in Nederland en België. Het informatiebeveiligingsbeleid van Flanderijn heeft als doelen het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voorkomen van beveiligingsincidenten en het minimaliseren van eventuele gevolgen van dergelijke incidenten.

Flanderijn beschikt over de zogenaamde ISAE 3402 verklaring (type I en II). ISAE staat voor ‘International Standard On Assurance Engagements’. Type I van ISAE 3402 beschrijft de risico’s bij het in- en uitbesteden van diensten en welke maatregelen de betreffende organisatie heeft genomen om die risico’s te beheersen. In type II wordt door in- en externe audits aangetoond dat de intern ingerichte beheerprocessen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd zoals ze zijn beschreven. Deze onafhankelijke toetsing geeft zekerheid over de kwaliteit van de dienstverlening. ISAE schrijft geen aanpak voor, maar bevat eisen aan het kwaliteitsmanagementsysteem.

Flanderijn beschikt over de volledige certificering van de branchespecifieke norm SRCM (Social & Responsible Credit Management). Deze norm richt zich op maatschappelijk betrokken incasseren. Er wordt gestreefd naar oplossingen waarbij de klant perspectief heeft op het oplossen van zijn schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betalingen op de openstaande vordering. Daarnaast omvat de norm ook onderdelen van algemene MVO-richtlijnen.
 

Contact

Wilt u meer informatie over Flanderijn Invordering en onze kwaliteitsmanagementsystemen? Bekijk hier de mogelijkheden waarop u contact met ons kunt opnemen.

Meer contact