Partners

Flanderijn Invordering werkt met verschillende partijen samen om haar dienstverlening kwalitatief hoog te houden.  Zo werken wij nauw samen met ANG die decentrale overheden helpt om onze bedrijfsvoering efficiënt en effectief vorm te geven. Verder verzorgen wij samen met SMART Opleidingen Lokale Overheden verschillende opleidingen en trainingen.

ANG 

ANG is de verbindende factor tussen organisatie informatie voor decentrale over­heden. De jarenlange ervaring van incasso- en gerechts­deurwaarders­organisatie Flanderijn en de kennis op het gebied van invordering van lokale belastingen van ANG zijn verenigd in een krachtige combinatie.  Als gemeente, provincie of water­schap wilt u uw publieke diens­tverlening kwalitatief op peil en betaalbaar houden. Een hele uitdaging, zeker in een tijd dat het Rijk taken overhevelt. Hoe houdt u de regie over uw bedrijfs­voering en informatie­management? En hoe blijft de beschikbaarheid van actuele, juiste informatie gegarandeerd? Kortom hoe gaat u om met uw organisatie en informatie?
 

Toekomstbestendige oplossingen

ANG helpt decentrale overheden hun bedrijfs­voering efficiënt en effectief vorm te geven. Zij hebben veel ervaring hierin en kennen de primaire én de aanpalende organisatie­processen door en door. Hierdoor ziet ANG snel waar het wringt. Voor knelpunten ontwikkelen ze haalbare en toekomst­bestendige oplossingen waar u en uw medewerkers mee uit de voeten kunnen. Zodat processen en werkzaamheden soepel verlopen, nu en later. Zodat u grip houdt op informatie. En zodat de kwaliteit van uw dienst­verlening op peil blijft tegen lagere maatschappelijke kosten. Kijk voor meer informatie op www.ang.nl.
 

SMART Opleidingen Lokale Overheden

Flanderijn Invordering biedt opleidingen op maat aan voor de heffing en invordering van lokale belastingen. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met SMART Opleidingen Lokale Overheden (hierna SMART). SMART richt zich op het verzorgen van opleidingen, Incompany-trainingen, bijscholingsdagen en actualiteitendagen op het gebied van de WOZ en de heffing en invordering van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vorderingen ten behoeve van lokale overheden. Uitgangspunt hierbij is de (specifieke) behoefte binnen de organisatie waarbij wij graag met u meedenken.

 

 

Wij hebben vanuit onze eigen praktijk altijd oog voor actuele ontwikkelingen binnen de vakgebieden. U  krijgt dus altijd een op maat gesneden opleiding waarna het kennisniveau van de medewerkers weer op peil is en zij het geleerde goed in de praktijk kunnen toepassen. Voor iedere cursus/opleiding wordt dan altijd eerst een intakegesprek gehouden waarin wensen en verwachtingen worden besproken.

EWD Inkasso

EWD Inkasso is onze Duitse partner. EWD Inkasso ondersteunt ons bij het incasseren van de vorderingen van schuldenaren die woonachtig zijn in Duitsland. Kijk voor meer informatie over EDW Inkasso  op  www.ewd-inkasso.de.
 

Wilt u meer weten?

Wilt u meer informatie over de partners van Flanderijn Invordering? Bekijk de mogelijkheden waarop u contact kunt opnemen met ons.

Contact