Veelgestelde vragen

Bekijk de antwoorden op de veelgestelde vragen aan Flanderijn Invordering. Misschien staat het antwoord op uw vraag op deze pagina. Zo niet, neem dan contact met ons op.

Flanderijn Invordering heeft ervoor gekozen de bestandenuitwisseling te laten plaatsvinden via Motiv mSafe. Motiv beschikt over de nodige certificaten die een betrouwbare en transparante dienstverlening waarborgen. Door het gebruik van deze dienst wordt het ontstaan van een datalek op het gebied van bestandenuitwisseling geminimaliseerd.

In mSafe worden werkruimtes aangemaakt om bestanden met u uit te wisselen. Om u toegang te geven tot uw werkruimte, hebben wij gegevens van u nodig. Neem contact met ons op om een mSafe-account aan te maken zodat u op een veilige manier gegevens met ons kan uitwisselen. Wij verwerken uw gegevens waarna u een werkhandleiding en inlogcode ontvangt.

Het inloggen gebeurt via “two-factor authentication”. Dat betekent dat u zich aanmeldt met gebruikersnaam en wachtwoord, waarna u een extra beveiligingscode moet invullen. Deze code kunt u ontvangen via uw smartphone.

De kosten van het gebruik van de bestandenuitwisseling neemt Flanderijn Invordering voor haar rekening.  

Neem contact met ons op om een mSafe-account aan te maken zodat u op een veilige manier gegevens met ons kan uitwisselen. Wij verwerken uw gegevens waarna u een werkhandleiding en inlogcode ontvangt.

Uiteraard kunt u ook uw bestanden mailen met gebruik van uw eigen beveiligde mailoplossing naar aanlevereninvordering@flanderijn.nl.

Voor opdrachtgevers van Flanderijn Invordering is er een klantenportaal beschikbaar waarop u kunt inloggen. U kunt hiermee de voortgang van uw dossiers real time online volgen. Ook ziet u in dit portaal  het overzicht van de correspondentie met de schuldenaar en geeft u betalingsmutaties door. 

  • Real time inzicht in het dossier
  • Overzicht van correspondentie met schuldenaar
  • U kunt ontvangsten melden

Neem contact op met Flanderijn Invordering op 088-209 3200 of stuur een e-mail naar invordering@flanderijn.nl.

Zodra wij uw opdracht hebben ontvangen, controleert de commerciële binnendienst de gegevens die u via het formulier hebt ingevuld. Binnen één werkdag nemen wij contact met u op of we uw opdracht in behandeling kunnen nemen. Bij akkoord ontvangt u een bevestiging per e-mail en starten we direct met het traject. Daarna krijgt u uw persoonlijke inloggegevens waarmee u het dossier real time kunt volgen. In dit inlogportaal kunt u verder het dossier inzien en kunt u betalingsmutaties doorgeven. 

Flanderijn gebruikt als gerechtsdeurwaarderskantoor bij de uitvoering van haar opdrachten persoonsgegevens. Deze gegevens zijn – afhankelijk van de fase waarin de opdracht zich bevindt – geheel of gedeeltelijk afkomstig van u als opdrachtgever. 

Zodra u een incasso-opdracht aan ons overdraagt, zijn wij de verwerkings-verantwoordelijke. De gerechtsdeurwaarder voert zijn taken uit binnen een eigen verantwoordingskader op basis van de gerechtsdeurwaarderswet en diverse vigerende verordeningen . Dit verantwoordingskader is van toepassing ongeacht of de gerechtsdeurwaarder verwerkingen verricht die hem door wet zijn toegewezen (GDW art. 2) of vanuit nevenwerkzaamheden (GDW art. 20) zoals minnelijke incasso.

Dat u als opdrachtgever met ons een (gedetailleerd) behandeltraject overeenkomt doet hier niets aan af. Het is en blijft de gerechtsdeurwaarder die de wijze van verwerking van de gegevens bepaalt, aanvullende gegevens verzamelt en gegevens eventueel corrigeert. Het is zelfs de wettelijke plicht van de gerechtsdeurwaarder om onafhankelijk te zijn van instructie van derden, waaronder in het bijzonder de opdrachtgever.

Vanaf het moment dat Flanderijn Invordering de persoonsgegevens van een incasso-opdracht opneemt in haar dossierapplicatie dragen wij de verantwoordelijkheid voor de bescherming daarvoor. Wat betreft de juistheid van de gegevens is de verantwoordelijkheid beperkt tot de waarborg dat de gegevens in overeenstemming zijn met de gegevens zoals deze zijn aangeleverd door u als opdrachtgever.

Vanaf het moment dat we bezig zijn met het voorbereiden van een dagvaarding of betekening van een exploot, hebben we de bevoegdheid en ook de verplichting om de juistheid van persoonsgegevens te controleren tegen basisadministraties. We dragen vanaf dat moment zelf de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens.

Flanderijn heeft op haar website een privacyverklaring opgenomen. In het statement geven we informatie over onze verwerkingen, de gegevens die we verwerken, de grondslagen en de mogelijkheden voor het uitoefenen van de rechten van betrokkene.

Als uw klant vragen heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens in het incassotraject of over het uitoefenen van zijn rechten onder de AVG, kan hij zich rechtstreeks tot ons wenden.  Als uw klant van een aan ons uit handen gegeven incassodossier vragen of verzoeken bij u indient, verzoeken we u hem of haar naar ons als verwerkingsverantwoordelijke door te verwijzen.

Flanderijn houdt een register aan van datalekken met een impactanalyse. We hebben een beleid op de registratie van en het melden van datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkene. Periodiek evalueren we de datalekken en nemen indien nodig aanvullende maatregelen.

Flanderijn Invordering heeft een intern privacybeleid. We trainen onze medewerkers op het omgaan met privacygevoelige gegevens.

De gerechtsdeurwaarder is in beginsel altijd verwerkingsverantwoordelijke. Er zijn situaties waarin we enkel als verwerker aan te merken zijn:

  • uitvoeren van ambtelijk toezicht bij vrijwillige openbare verkopingen van roerende lichamelijke zaken bij opbod, bij opbod en afslag, of bij afslag (GDW art 20 lid 1e); 
  • versturen van betalingsherinneringen (pre-incasso activiteiten) onder instructie van de opdrachtgever en op naam van de opdrachtgever; 
  • callcenter activiteiten op instructie van de opdrachtgever en uit naam van de opdrachtgever in een pre-incasso fase.
     

Als er sprake is van deze of andere uitzonderingssituaties stemt onze functionaris gegevensbescherming met u af wie de verwerkingsverantwoordelijke voor die verwerking is.

Waar er sprake is van onduidelijkheden of aanvullende vragen, verzoeken we u contact op te nemen met onze functionaris gegevensbescherming. De taak Functionaris Gegevensbescherming in de zin van de AVG is belegd bij het kwaliteitsteam, deze functie wordt binnen Flanderijn ingevuld door mevrouw J. Bronsvoort. 

Naam : J. Bronsvoort
Organisatie: Flanderijn
Adres : ’s-Gravendijkwal 134, 3015 CC Rotterdam
Telefoon: 088-2092905
E-mailadres : kwaliteitsteam@flanderijn.nl

Met elf kantoren verspreid in Nederland en België is er altijd een kantoor bij u in de buurt. Flanderijn heeft een netwerk met zelfstandige kantoren, waarvan één in België. Momenteel hebben wij kantoren in: Amsterdam, Antwerpen, Apeldoorn, Appingedam, Bergen op Zoom, Den Haag, Heerenveen, Maastricht, Rotterdam, Utrecht en Venray.  Bekijk onze kantoren. Flanderijn Invordering is gevestigd in Venray.

Ons Contact Centrum is van maandag t/m donderdag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur zodat u ook buiten kantoortijden contact met ons kan opnemen.  Op vrijdag zijn we bereikbaar van 08:00 tot 17:00 uur. Naast bellen kunt u ons ook bereiken per e-mail. Of bezoek één van onze kantoren. Bekijk de mogelijkheden waarop u contact met ons kunt opnemen.